OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test wykrywa obecność przeciwciał IgG i IgM do wirusa SARS-CoV-2 w krwi albo osoczu.

Jest przeznaczony do użytku przez personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) w celu diagnozy infekcji koronawirusem SARS-CoV-2, który powoduje chorobę COVID-19.

Producentem jest amerykański koncern CTK Biotech.

Test posiada certyfikat CE nadany przez Medical Device Safety Serwice GmbH, Hanover, Niemcy, dopuszczający go do użytku na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski.

Na podstawie przeprowadzonych badań, producent podaje skuteczność testu jako 96,9%. Jest to szybki test przesiewowy, pozytywny wynik wskazuje na konieczność natychmiastowego kontaktu z lekarzem w celu przeprowadzenia dokładniejszej diagnozy.

Producent:

CTK Biotech, Inc
13855 Stowe Drive
Poway, CA 92064, USA
Telefon: 858-457-8698,  E-mail: info@ctkbiotech.com

Opis:

Test składa się z paska testowego zawierającego dwie linie testowe (M i G) i linię kontrolną (C). Po nałożeniu pobranej próbki (np. kropli krwi) na pasek, w przypadku obecności przeciwciał pojawią się linie M i/lub G, oraz linia kontrolna C. Obecność linii M wskazuje na istniejącą infekcją wirusem. Obceność linii G wskazuje przeszłe przebycie infekcji wirusem. Obecność linii C wskazuje na poprawność testu, w przypadku jej braku test należy uznać za wadliwy a jego wyniki zignorować.

Wynik testu należy odczytać 10-15 minut po nałożeniu próbki. Wynik negatywny (brak linii M/G) należy potwierdzić dopiero po 15 minutach.

Interpretacja wyników testu:

1. WYNIK NEGATYWNY (brak przeciwciał): widoczna linia C, brak jakiegokolwiek koloru w miejscu linii M albo G

 


2. WYNIK POZYTYWNY:
widoczna jest linia C, oraz jedna linia G, M, lub obie G i M

 


3. TEST BŁĘDNY:
 jeżeli linia C jest niewidoczna, wynik testu należy odrzucić jako niewiarygodny, niezależnie od obecności lub braku innych linii, i powtórzyć test przy użyciu innego zestawu.

 

Wskazania i zakazy przy używaniu:

  • Przed użyciem przeczytać załączoną ulotkę i postępować dokładnie według instrukcji
  • Po otwarciu torebki z testem należy wykonać test w ciągu do 30 minut, potem wyniki testu nie są wiarygodne z powodu absorpcji wilgoci
  • Nie używać do testu żadnych innych narzędzi (np. pipety) niż te zawarte w zestawie
  • Tylko jedna probka na test. Nie łączyć próbek na jeden test
  • Zużyty test jest odpadem medycznym i powinien być odpowiednio zutylizowany
  • Nie wykonywać testu w pomieszczeniu z silnym przepływem powietrza (wiatrak, silna klimatyzacja)
  • Test należy przechowywać w temperaturze 2-30 C, używać w temperaturze pokojowej

Numer infolinii dedykowanej temu produktowi: 794-221-106 

Jak zamówić test?

Wybierz pożądaną liczbę produktów, dodaj do koszyka, a następnie przejdź do realizacji zamówienia

Więcej informacji:

Inne produkty w tej kategorii

Dermafillers Sp. z o.o. | ul. Siedmiogrodzka 1/1, 01-204 Warszawa, woj. mazowieckie | kontakt@dermafillers.pl