Adres rejestracyjny i korespondencyjny:

Dermafillers Sp. z o.o.

ul.Siedmiogrodzka 1/1
01-204 Warszawa

NIP 5272779081

REGON 36536110000000

Numer KRS 0000635454

Kapitał Zakładowy 5 000,00 zł

    

Telefon: +48 533 555 573, +48 533 662 014

E-mail: kontakt@dermafillers.pl